Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


EEO. Year: 2016, Volume: 15, Issue: 4

  Opinions

 1. Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap
  M. Emir Rüzgar
  EEO. 2016; 15(4): 1-19
  » Abstract » PDF

 2. KİTAP İNCELEMESİ TÜRKİYE'DE EĞİTİM POLİTİKALARI
  Sibel Güven
  EEO. 2016; 15(4): 1-2
  » Abstract » PDF

 3. Research Article

 4. Türkiye’de Özel Eğitim Araştırmalarında Eğilimler
  Nevin Guner Yıldız ,Macid Ayhan Melekoglu ,Ayşe Tunç Paftalı
  EEO. 2016; 15(4): 1076-1089
  » Abstract » PDF

 5. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Kanun ve Teori Kavramlarına Yönelik Görüşleri: Nitel bir durum çalışması
  Barış Özden ,Nilgün Yenice
  EEO. 2016; 15(4): 1090-1113
  » Abstract » PDF

 6. Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları
  Ebru Bozpolat
  EEO. 2016; 15(4): 1114-1130
  » Abstract » PDF

 7. Öğretim Materyali’ne İlişkin Motivasyon Ölçeği (ÖMMÖ) Türkçe Uyarlama Çalışması
  Serkan Dinçer ,Ahmet Doğanay
  EEO. 2016; 15(4): 1131-1148
  » Abstract » PDF

 8. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının TIMSS Bilişsel Alanlarına Göre Değerlendirilmesi
  Lütfi İncikabı ,Oktay Mercimek ,Perihan Ayanoğlu ,Feyza Aliustaoğlu ,Nurcan Tekin
  EEO. 2016; 15(4): 1149-1163
  » Abstract » PDF

 9. 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi
  Safure Bulut ,Burçak Boz Yaman ,Fatma Derya Yavuz
  EEO. 2016; 15(4): 1164-1190
  » Abstract » PDF

 10. Pre-service and In-service English Teachers’ Efficacy Beliefs about Teaching English at Primary Schools
  Mehmet Sercan Uztosun
  EEO. 2016; 15(4): 1191-1205
  » Abstract » PDF

 11. Peer Feedback Through SNSs (Social Networking Sites): Student Teachers’ Views about Using Facebook for Peer Feedback on Microteachings
  Kübra Okumuş ,İbrahim Halil Yurdakal
  EEO. 2016; 15(4): 1206-1216
  » Abstract » PDF

 12. “Garfield” Görselli 1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması
  Mustafa Kocaarslan
  EEO. 2016; 15(4): 1217-1233
  » Abstract » PDF

 13. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde İşitme Kayıplı Öğrencilere Sunulan Destek Hizmetler: Öğretmen Görüşleri
  Hasan Gürgür ,Duygu Büyükköse,Çiğdem Kol
  EEO. 2016; 15(4): 1234-1253
  » Abstract » PDF

 14. Öğretmeye Yönelik Hedef Yönelimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Hülya Yıldızlı ,Ahmet Saban ,Muhammet Baştuğ
  EEO. 2016; 15(4): 1254-1267
  » Abstract » PDF

 15. Eğitimde Mizahın Kullanımına İlişkin Öğretmen Tutumlar
  Elif Emine Balta
  EEO. 2016; 15(4): 1268-1279
  » Abstract » PDF

 16. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Histograma Dair Bilgi ve Becerilerinin İncelenmesi
  Nadide Yılmaz ,Zeynep Sonay Ay
  EEO. 2016; 15(4): 1280-1298
  » Abstract » PDF

 17. Pnömatik Sistem Modeli ile Basit Elektrik Devresinde Lambanın Hangi Durumlarda Işık Vereceğinin Öğretilmesi
  Gonca Harman ,Aytekin Çökelez
  EEO. 2016; 15(4): 1299-1310
  » Abstract » PDF

 18. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okula Uyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Özlem Sevgi Kaya ,Ege Akgün
  EEO. 2016; 15(4): 1311-1324
  » Abstract » PDF

 19. İlkokulda Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Mevcut Durumun İncelenmesi
  Memet Karakuş ,Serkan Aslan
  EEO. 2016; 15(4): 1325-1344
  » Abstract » PDF

 20. Editorial

 21. Antalya ve Gaziantep İllerindeki Çeşitli Okulların Teftiş Kayıtları Üzerinde Bir İnceleme (1940-1954)
  Sadegül Akbaba Altun
  EEO. 2016; 15(4): 1345-1366
  » Abstract » PDF

 22. Research Article

 23. Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Yaklaşımları
  Makbule Gözde Didiş ,Ayhan Kürşat Erbaş ,Bülent Çetinkaya
  EEO. 2016; 15(4): 1367-1384
  » Abstract » PDF

 24. Investigating Cognitive Structures in Some Basic Chemistry Concepts via Word Association Test
  Elif Atabek Yigit
  EEO. 2016; 15(4): 1385-1318
  » Abstract » PDF

 25. Türkçe Öğretiminde Çocuğa Görelik İlkesine Uygun Edebiyat Yapıtlarının Önemi
  Erkan Çer
  EEO. 2016; 15(4): 1399-1410
  » Abstract » PDF

 26. Home educational resources, out of school factors and foreign language achievement: A study exploring the Turkish context
  Emre Güvendir ,Meltem Acar Güvendir ,Alper Aslan
  EEO. 2016; 15(4): 1411-1424
  » Abstract » PDF

 27. 2011-LYS Coğrafya Sorularının Madde Güçlüğü ve Kavram Yanılgısı Yönünden Analizi
  Caner Aladağ ,Yasin Duran
  EEO. 2016; 15(4): 1425-1435
  » Abstract » PDF

 28. Development of Want-Need Perception Scale (WNPS) for Primary and Secondary School Students
  Hülya Bakırtaş ,Deniz Tonga
  EEO. 2016; 15(4): 1436-1449
  » Abstract » PDF


AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS