Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


EEO. Year: 2018, Volume: 17, Issue: 1

  Research Article

 1. Ortaöğretim Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Öğretim Programının (2017) Kültür Aktarımı ve Çoklu Ortam Uygulamaları Açısından İncelenmesi
  Sevtap Yazar , lyas Yazar
  EEO. 2018; 17(1): 1-13
  » Abstract » PDF

 2. Opinions

 3. What makes bullying happen in school? Reviewing contextual characteristics surrounding individual and intervention programs on bullying
  Jung, Youn Ah
  EEO. 2018; 17(1): 1-6
  » Abstract » PDF

 4. Book Review

 5. Kitap İncelemesi- Disleksi ile Başa Çıkmak İçin 100+ Pratik Öneri
  Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER
  EEO. 2018; 17(1): 1-2
  » Abstract » PDF

 6. Research Article

 7. Çevrimiçi Dersler için Video Analitik Aracının Tasarlanması ve Geliştirilmesi
  Alper BAYAZIT , Gökhan AKÇAPINAR
  EEO. 2018; 17(1): 14-25
  » Abstract » PDF

 8. Investigation of Teachers' Opinions Concerning FATİH Project in the Context of Technological Pedagogical Content Knowledge
  Veysel DEMİRER , Cemal Hakan DİKMEN
  EEO. 2018; 17(1): 26-46
  » Abstract » PDF

 9. Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
  Demet Girgin
  EEO. 2018; 17(1): 47-56
  » Abstract » PDF

 10. Müzik Dinleme Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi
  Evrim Özdemir , Sonat Coşkuner
  EEO. 2018; 17(1): 57-69
  » Abstract » PDF

 11. Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Ebeveynlerinin Gereksinimlerinin Belirlenmesi
  İlknur Çifci Tekinarslan , Tuğba Sivrikaya , Nesime Kübra Keskin , Özge Özlü , Meryem Uçar Rasmussen
  EEO. 2018; 17(1): 82-101
  » Abstract » PDF

 12. Okul Yöneticilerinin Görüşleri Temelinde İlkokuma Yazma Eğitiminin Değerlendirilmesi: Kıbrıs Örneği
  Aşkın Doygunel , Ahmet Güneyli
  EEO. 2018; 17(1): 102-124
  » Abstract » PDF

 13. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Medyanın Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ve Bozuklukları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bakış Açıları
  Mine KOYUNCU ŞAHİN , Aysel ESEN ÇOBAN , Neslihan GÜNEY KARAMAN
  EEO. 2018; 17(1): 125-142
  » Abstract » PDF

 14. Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi
  Ercan ÇOBAN , R. Nükhet DEMİRTAŞLI
  EEO. 2018; 17(1): 143-155
  » Abstract » PDF

 15. Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Ünver
  EEO. 2018; 17(1): 156-186
  » Abstract » PDF

 16. Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları
  Zuhal Yılmaz , Çiğdem Haser
  EEO. 2018; 17(1): 187-206
  » Abstract » PDF

 17. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Kurama Dayalı Öğretim Uygulamalarının GeliştirilmesiB
  Nilgün TATAR , Nilay CEYHAN
  EEO. 2018; 17(1): 207-222
  » Abstract » PDF

 18. Yeterlik İndeksi: Özel Gereksinimli Küçük Çocukların Gelişimsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi
  Bülbin Sucuoğlu , Şeyda Demir
  EEO. 2018; 17(1): 223-238
  » Abstract » PDF

 19. Zihinsel Yetersizliği Olan İlkokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Pragmatik Dil Becerileri İle Sosyal Becerileri, Problem Davranışları Ve Akademik Yeterlilikleri Arasındaki İlişki
  Üzeyir Emre Kıyak , Özlem Diken
  EEO. 2018; 17(1): 239-254
  » Abstract » PDF

 20. Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Berrin Genç Ersoy , Ş. Dilek Belet Boyacı
  EEO. 2018; 17(1): 255-267
  » Abstract » PDF

 21. Developing Textbooks Thematic Based on Character Education at Elementary School
  Meilan Tri Wuryani , Roemintoyo , Sri Yamtinah
  EEO. 2018; 17(1): 268-276
  » Abstract » PDF

 22. Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”
  Tülin Haşlaman
  EEO. 2018; 17(1): 277-292
  » Abstract » PDF

 23. İlkokul Öğrencilerinin Devam Ettiği Okul Sonrası Eğitim Programlarının Okul Yöneticileri ve Velilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Esin ACAR , Ruken AKAR VURAL
  EEO. 2018; 17(1): 293-313
  » Abstract » PDF

 24. Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri
  Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN
  EEO. 2018; 17(1): 314-335
  » Abstract » PDF

 25. Okuma Performansını Geliştirmede Bilgisayar Yazılımı Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Orhan ÇAKIROĞLU , Özcan ÖZYURT , Macid Ayhan MELEKOĞLU , Hacer ÖZYURT , Merve BIYIK , Caner ÖZDEMİR
  EEO. 2018; 17(1): 336-346
  » Abstract » PDF

 26. İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi
  Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ
  EEO. 2018; 17(1): 347-366
  » Abstract » PDF

 27. Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği
  Fatma AĞGÜL YALÇIN , Mehmet YALÇIN
  EEO. 2018; 17(1): 367-383
  » Abstract » PDF

 28. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki
  Zeynep Banu GÜNDÜZ , Arzu ÖZYÜREK
  EEO. 2018; 17(1): 384-395
  » Abstract » PDF

 29. Eğitim Örgütlerinde Üretim Karşıtı İş Davranışları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
  Ebru DOĞRUÖZ , Murat ÖZDEMİR
  EEO. 2018; 17(1): 396-413
  » Abstract » PDF

 30. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Karşılaştıkları Davranış Problemleri ve Kullandıkları Stratejiler
  Sevcan Yağan GÜDER , Erhan ALABAY , Emel GÜNER
  EEO. 2018; 17(1): 414-430
  » Abstract » PDF

 31. Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAÇ , Şener BÜYÜKÖZTÜRK
  EEO. 2018; 17(1): 431-439
  » Abstract » PDF

 32. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Kullandıkları Sözcüklerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Esra SEVER , Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR
  EEO. 2018; 17(1): 440-449
  » Abstract » PDF

 33. Yazıca Zenginleştirilmiş Oyunun Anaokuluna Devam Eden Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yazı Farkındalığı Becerilerine Etkisi
  Merve DEMİR , Arzu DOĞANAY BİLGİ
  EEO. 2018; 17(1): 450-468
  » Abstract » PDF

 34. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Grafik Okuma, Yorumlama ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi
  Abdullah AYDIN , Fatma TARAKÇI
  EEO. 2018; 17(1): 469-488
  » Abstract » PDF

 35. Matematik Öğretmen Adaylarının Bazı Geometrik Kavramlara Ait Jestlerinin İncelenmesi
  Mustafa AKINCI , Ahmet ARIKAN
  EEO. 2018; 17(1): 1357-1383
  » Abstract » PDF

 36. A proposed scenario for the advancement of sports clubs in light of the requirements of one of the modern scientific methods in sports management
  Mohamed aly asddik Mohamed
  EEO. 2018; 17(1): 1384-1398
  » Abstract » PDF

 37. Biodegradable Materials for Drugs Delivery Applications for Social Benefit of Mankind
  Amin Abid
  EEO. 2018; 17(1): 1399-1408
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.01.034

 38. Maternal Engrossment And Secluded Coaching Regarding Scholastic Accomplishment Of Kids
  Dr. Malik Amer Atta
  EEO. 2018; 17(1): 1409-1417
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.01.35

 39. Design And Analysis Of Gas Turbine Blade
  V Nagabhushana Rao , P Vijaya Kumar , S.Hemaltha , I Mohan Rao
  EEO. 2018; 17(1): 1418-1424
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.01.36


AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS