Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


EEO. Year: 2018, Volume: 17, Issue: 2

  Opinions

 1. Özel Gereksinimli Çocuklarda Okulöncesi Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikleri
  Serhat Odluyurt
  EEO. 2018; 17(2): 1-18
  » Abstract » PDF

 2. Research Article

 3. Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algıları
  Emel TOPBAŞ TAT
  EEO. 2018; 17(2): 489-499
  » Abstract » PDF

 4. Yazılı Yoklamalarda Puanlama Yönteminin Test ve Madde İstatistiklerine Etkisi
  Tülin ACAR
  EEO. 2018; 17(2): 500-509
  » Abstract » PDF

 5. İşbirliğine dayalı ortamlarda gerçekleştirilen üstbilişsel sorgulama temelli öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem çözme becerilerine etkisi
  Mehmet Koray SERİN , İsa KORKMAZ
  EEO. 2018; 17(2): 510-531
  » Abstract » PDF

 6. Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Benlik Kavramları, Öz-Yeterlik İnançları ve Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması
  Pakize URFALI DADANDI , Mustafa ŞAHİN
  EEO. 2018; 17(2): 532-545
  » Abstract » PDF

 7. Kavram Odaklı Okuma Öğretiminin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonu ve Anlamaya Etkisi
  Zuhal ÇELİKTÜRK SEZGİN , Hayati AKYOL
  EEO. 2018; 17(2): 546-561
  » Abstract » PDF

 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Algısı: Polonya-Türkiye Karşılaştırması
  Ayça KARTAL , Yücel ÖKSÜZ , Melek BABA ÖZTÜRK , Elif GÜVEN DEMİR
  EEO. 2018; 17(2): 562-579
  » Abstract » PDF

 9. Okul Öncesi Sınıflardaki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Çocukların Okula Uyumları
  Hatice Bakkaloğlu , Bülbin Sucuoğlu
  EEO. 2018; 17(2): 580-595
  » Abstract » PDF

 10. Göreceli Yaş Etkisi Dikkat Eksikliği / Hiperaktif Davranış Riskini Artırıyor mu?
  Abdullah Sürücü , Ali Ünal , Emine Ünal
  EEO. 2018; 17(2): 596-612
  » Abstract » PDF

 11. Şemaya Dayalı Strateji ve Kendini İzlemenin Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sözlü Problem Çözme Performanslarına Etkisi
  Selma Tufan , Çığıl Aykut
  EEO. 2018; 17(2): 613-641
  » Abstract » PDF

 12. Pre-service Science Teachers’ Nature of Science Understandings’ Influence on Their Socioscientific Argumentation Quality
  Ali Yiğit Kutluca , Abdullah Aydın
  EEO. 2018; 17(2): 642-657
  » Abstract » PDF

 13. Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin “Omurgalı ve Omurgasız Hayvanların Sınıflandırılması” Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları
  Gizem Özdemir , İlke Çalışkan
  EEO. 2018; 17(2): 658-674
  » Abstract » PDF

 14. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algıları İle Gerçek Performanslarının İncelenmesi
  Emre EV ÇİMEN , Eda AYGÜNER
  EEO. 2018; 17(2): 675-696
  » Abstract » PDF

 15. 2017 İlkokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Halil Taş , Kasım Kıroğlu
  EEO. 2018; 17(2): 697-716
  » Abstract » PDF

 16. Teknolojik Ritimler: Müzik Eğitiminde Robotik Uygulamaların Kullanımı
  Tuğra Karademir , Aslınur Cesur , Gamze Büyükergene , Özgü Senem Kaba , Yaren Kesici
  EEO. 2018; 17(2): 717-737
  » Abstract » PDF

 17. How students digitally age: by gaining or losing?
  Bilge Aslan Altan , Halit Karalar
  EEO. 2018; 17(2): 738-749
  » Abstract » PDF

 18. 4-5-6- 7. ve 8. sınıf öğrencileri için mühendislik bilgi düzeyi ölçeği
  Ganime Aydın , Mehpare Saka , Selcen Guzey
  EEO. 2018; 17(2): 750-768
  » Abstract » PDF

 19. Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Üniversite Öğrencilerinin Öz-duyarlılık, Sosyal Bağlılık ve iyimserlik Düzeyleri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Bircan Ergün Başak , Gürhan Can
  EEO. 2018; 17(2): 769-785
  » Abstract » PDF

 20. Okul Psikolojik Danışmanlarının Penceresinden Türk ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Gruplararası Empati Deneyimlerinin İncelenmesi
  Fulya Türk , Tarkan Kaçmaz , Abbas Türnüklü , Mustafa Tercan
  EEO. 2018; 17(2): 786-811
  » Abstract » PDF

 21. Çetin Öner’in “Gülibik” Adlı Çocuk Kitabının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Açısından İncelenmesi
  Suna Canlı , Canan Aslan
  EEO. 2018; 17(2): 812-833
  » Abstract » PDF

 22. Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Eğitim – Öğretim Sorunları: Bismil İlçesi Örneği
  Kasım Karataş , Sait Çakan
  EEO. 2018; 17(2): 834-847
  » Abstract » PDF

 23. Öğrenme Stilleri ile Ders Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi
  Alper Başbay , Cemal Bıyıklı , Elif Kübra Demir
  EEO. 2018; 17(2): 848-863
  » Abstract » PDF

 24. Examination of the Relationship Between Test Anxiety and Selective Attention Among Adolescents
  Müge Yukay Yüksel , Erdem Sevim , Çağla Çelimli
  EEO. 2018; 17(2): 864-873
  » Abstract » PDF

 25. Türkçe Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemiyle Desteklenen Basamaklı Öğretim Programının Öğrencilerin Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi
  Sedat Karagül
  EEO. 2018; 17(2): 874-887
  » Abstract » PDF

 26. Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirmede Puanlara Anlam Kazandırma: %70 Doğru Yanıt Yöntemi
  Serkan Arıkan , Sevilay Kilmen
  EEO. 2018; 17(2): 888-908
  » Abstract » PDF

 27. Mantel-Haenszel, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Değişen Madde Fonksiyonu İnceleme Yöntemlerinin Farklı Yazılımlar Kullanılarak Karşılaştırılması
  İlhan Koyuncu , Gökhan Aksu , Hülya Kelecioğlu
  EEO. 2018; 17(2): 909-925
  » Abstract » PDF

 28. Çocukların kitap ve okuma sevgisi edinme süreçlerinde nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarının önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu önem doğrultusunda kitaplardaki karakterlerin çocuk gerçekliğine uygun biçimde geliştirilmesinin gerekliliği alanyazında
  Bilge Nur Doğan Güldenoğlu
  EEO. 2018; 17(2): 926-946
  » Abstract » PDF

 29. Effect of Parental Education and Home Educational Resources to Students' Results of PISA Reading Skills Test
  Murat İnce , F. Dilek Gözütok
  EEO. 2018; 17(2): 947-958
  » Abstract » PDF

 30. 7. Sınıf Türkçe Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw) Kullanımının Öğrencilerin Tutum, Erişi, Öz-Düzenleme Becerileri ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi
  Burcu Dönmez , Kerim Gündoğdu
  EEO. 2018; 17(2): 959-983
  » Abstract » PDF

 31. Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Tercihleri
  Nihat BAYAT , Gökhan ÇETİNKAYA
  EEO. 2018; 17(2): 984-1001
  » Abstract » PDF

 32. Türkiye’de Sanat Eğitimcisi ve Sanat Eğitimi Bağlamında Demokrasi Bilinci
  Armağan Konak , Ümran Bulut
  EEO. 2018; 17(2): 1002-1013
  » Abstract » PDF

 33. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnanışları
  Nermin Kıbrıslıoğlu Uysal , Çiğdem Haser
  EEO. 2018; 17(2): 1014-1032
  » Abstract » PDF

 34. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Silindir ve Koniye Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi
  Fatih KARAKUŞ
  EEO. 2018; 17(2): 1033-1050
  » Abstract » PDF

 35. Öğrencilerin Sınav Türü Tercihlerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
  Zehra Kılıç , Sevda Çetin
  EEO. 2018; 17(2): 1051-1065
  » Abstract » PDF

 36. Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi
  Hatice Özlem ANADOL , Celal Deha DOĞAN
  EEO. 2018; 17(2): 1066-1076
  » Abstract » PDF

 37. Cinsiyetin Romantik İlişki Doyumu Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Begüm Satıcı , M. Engin Deniz
  EEO. 2018; 17(2): 1077-1095
  » Abstract » PDF

 38. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI (PISA-2012) OKURYAZARLIK TESTLERİNİN ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Betül Karakoç Alatlı , Ömay Çokluk Bökeoğlu
  EEO. 2018; 17(2): 1096-1115
  » Abstract » PDF

 39. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Zeynep Şimşir , Bülent Dilmaç
  EEO. 2018; 17(2): 1116-1134
  » Abstract » PDF

 40. The role of teacher in creating learning opportunities in teaching area
  Recai Akkuş , Elif Nur Akkaş , Büşra Yıldırım
  EEO. 2018; 17(2): 1135-1149
  » Abstract » PDF

 41. Non-Baire Proof Of Uniform Boundedness Theorem And Its Remarkable Applications
  Abhijit Konch
  EEO. 2018; 17(2): 1150-1154
  » Abstract » PDF

 42. Statistical Analysis Of Physio-Chemical Properties Of Water Of Demow River And Its Importances Of Phytoplanktons And Zooplanktons Of Dhemaji District, Assam
  L. Pegu, J. Gogoi, Krishnajyothi Nath ,Pinku Khound, Debajit Saikia
  EEO. 2018; 17(2): 1155-1164
  » Abstract » PDF

 43. Influence Of Motivation, Domestic Atmosphere, And Student Features On The Performance Of Secondary School Students
  Dr. Malik Amer Atta
  EEO. 2018; 17(2): 1165-1172
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline


AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS