Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


EEO. Year: 2014, Volume: 13, Issue: 4

  Research Article

 1. Akademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formunun Psikometrik Özellikleri
  Hakan SARIÇAM
  EEO. 2014; 13(4): 1135-1144
  » Abstract » PDF

 2. Fen ve Teknoloji Öğretimi I Dersindeki Öğrenme Ortamının Karma Yöntem İle Değerlendirilmesi
  Koray KASAPOĞLU , Nil DUBAN , Aslı YÜKSEL
  EEO. 2014; 13(4): 1145-1155
  » Abstract » PDF

 3. İlköğretim Kurumları Standartları”nın Uygulanmasına Yönelik İl Eğiticilerinin Görüşleri
  Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
  EEO. 2014; 13(4): 1156-1170
  » Abstract » PDF

 4. 8. Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi
  Timur KOPARAN , Bülent GÜVEN
  EEO. 2014; 13(4): 1171-1184
  » Abstract » PDF

 5. Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması
  Işıl KABAKÇI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILIÇER , Ahmet N. ÇOKLAR , Gürkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT
  EEO. 2014; 13(4): 1185-1202
  » Abstract » PDF

 6. Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimindeki Tercihleri
  Canay DEMİRHAN İŞCAN
  EEO. 2014; 13(4): 1203-1222
  » Abstract » PDF

 7. Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle Çıkarma İşlemine Kurdukları Problemlerin Analizi
  Tuğrul KAR , Cemalettin IŞIK
  EEO. 2014; 13(4): 1223-1239
  » Abstract » PDF

 8. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi
  Esin ÖZER , M. Engin DENİZ
  EEO. 2014; 13(4): 1240-1248
  » Abstract » PDF

 9. Parçalanmış Aileye Sahip Çocukların Hayat Bilgisi Dersi Benim Eşsiz Yuvam Temasının İşlenişine Katılım Düzeylerinin İncelenmesi
  Zehra Duygu Şahin , Taner Altun
  EEO. 2014; 13(4): 1249-1277
  » Abstract » PDF

 10. Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği
  Salih BİRİŞÇİ , Selcen ÇALIK UZUN
  EEO. 2014; 13(4): 1278-1295
  » Abstract » PDF

 11. Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme
  Mehmet Hayri SARI
  EEO. 2014; 13(4): 1296-1310
  » Abstract » PDF

 12. Basında Yer Alan Okullarda Şiddet İle İlgili Olayların Değerlendirilmesi
  Mehmet TEYFUR
  EEO. 2014; 13(4): 1311-1330
  » Abstract » PDF

 13. Sanal Uygulama Topluluğu Üyelerinin Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi
  Turgay ALAKURT , Hafize KESER
  EEO. 2014; 13(4): 1331-1351
  » Abstract » PDF

 14. Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin İlköğretim Öğrencilerinin Zihinsel Yapılarına Etkisi
  İbrahim BİLGİN , İdris AKTAŞ , Abdullah ÇETİN
  EEO. 2014; 13(4): 1352-1372
  » Abstract » PDF

 15. Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi
  Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UÇAR
  EEO. 2014; 13(4): 1373-1386
  » Abstract » PDF

 16. Rehberlik ve Denetim Sürecinde İl Eğitim Denetmenleri Kaynaklı İletişim Engellerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Necmi GÖKYER , Murat TUNCER
  EEO. 2014; 13(4): 1387-1399
  » Abstract » PDF

 17. Bilgisayar Ortamında Ve Kağıt-Kalem Formunda Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Eren Can AYBEK , R. Nükhet DEMİRTAŞLI
  EEO. 2014; 13(4): 1400-1413
  » Abstract » PDF

 18. Öğretmenin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Başarısızlığından Sorumluluk Algısı Konusunda Görüşler: Biyoloji Öğretmen Adayları Örneği
  Gülay EKİCİ
  EEO. 2014; 13(4): 1414-1448
  » Abstract » PDF

 19. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Erken Okuryazarlık” Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Sınıf Uygulamaları
  Cevriye Ergül , Gökçe Karaman , Gözde Akoğlu , Mümin Tufan , Ayşe Dolunay Sarıca , Zeynep Bahap Kudret
  EEO. 2014; 13(4): 1449-1472
  » Abstract » PDF

 20. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki
  Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Özgür ULUBEY
  EEO. 2014; 13(4): 1473-1492
  » Abstract » PDF

 21. Affetmenin Kendini Gerçekleştirme Üzerindeki Etkileri
  Enver SARI
  EEO. 2014; 13(4): 1493-1501
  » Abstract » PDF

 22. 2-8. Sınıf Öğrencilerinin Simetri Kavramını Anlamaya Yönelik Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi
  Abdullah KAPLAN , Mesut ÖZTÜRK
  EEO. 2014; 13(4): 1502-1515
  » Abstract » PDF

 23. Yaratıcılık – Zekâ İlişkisi: Yeni Deliller
  Feyzullah ŞAHİN
  EEO. 2014; 13(4): 1516-1530
  » Abstract » PDF

 24. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler
  Fatih ÖZDİNÇ , Arif ALTUN
  EEO. 2014; 13(4): 1531-1541
  » Abstract » PDF

 25. Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı
  Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgül UÇAR , Nazlı AYBALA TURAN
  EEO. 2014; 13(4): 1542-1553
  » Abstract » PDF


AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS