Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 


Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?

Hakan Türkmen.

Abstract
Bu çalışmanın amacı Piaget’nin zekâ modeli ışığında Öğrenme Döngüsü yaklaşımını bilimsel yayınlar ışığında açıklamaktır. Temel olarak “keşfetme”, “terim tanıtma”, ve “kavram uygulaması” gibi üç ana bölümden oluşan Öğrenme Döngüsü öğrenci-merkezli bir öğretim yaklaşımıdır. Türk eğitiminde sıklıkla kullanılan ders kitaplarına dayanan öğretim metodundan ziyade öğrencilerin deneyiminden gelişen bu Öğrenme Döngüsü yaklaşımı, tamamıyla diğer yöntemlerden farklı bir fen bilgisi öğretim yoludur. Bu çalışmada Öğrenme Döngüsü yaklaşımının “zihinsel çalışma modeli” ve “kavramsal gelişim” evrelerinden oluşan Piaget’nin zekâ modelinden nasıl türetildiği açıklanacaktır. Ayrıca eğitimin amacı ile Öğrenme Döngüsü yaklaşımının biri birini nasıl tamamladığı ve fen bilgisinin doğası ile nasıl örtüştüğü gösterilecektir. Öğrenme Döngüsü yaklaşımı bizim geleneksel fen bilgisi öğretim yöntemimizi değiştirecektir. Modern ülkeler seviyesini yakalamak için eğitimde gerekli olan yeniklerden birisi de, Öğrenme Döngüsü yaklaşımını fen bilgisi programına Türk kültürü ile karışımını sağlayıp en kısa zamanda bütünleştirmektir.

Key words: Öğrenme Döngüsü yaklaşımını, Fen bilgisi eğitimi, Piaget’nin Zekâ Modeli, Zihinsel Çalışma Modeli, Kavramsal Gelişim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hakan Türkmen
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hakan Turkmen. Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?. EEO. 2006; 5(2): 1-15.


Web Style

Hakan Turkmen. Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?. https://ilkogretim-online.org/?mno=121106 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Hakan Turkmen. Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?. EEO. 2006; 5(2): 1-15.Vancouver/ICMJE Style

Hakan Turkmen. Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?. EEO. (2006), [cited April 05, 2022]; 5(2): 1-15.Harvard Style

Hakan Turkmen (2006) Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?. EEO, 5 (2), 1-15.Turabian Style

Hakan Turkmen. 2006. Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?. Elementary Education Online, 5 (2), 1-15.Chicago Style

Hakan Turkmen. "Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?." Elementary Education Online 5 (2006), 1-15.MLA (The Modern Language Association) Style

Hakan Turkmen. "Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?." Elementary Education Online 5.2 (2006), 1-15. Print.APA (American Psychological Association) Style

Hakan Turkmen (2006) Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?. Elementary Education Online, 5 (2), 1-15.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS