Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2014; 13(4): 1185-1202


Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması

Işıl KABAKÇI YURDAKUL, H. Ferhan ODABAŞI, Kerem KILIÇER, Ahmet N. ÇOKLAR, Gürkay BİRİNCİ, A. Aşkım KURT.

Abstract
Öğretim sürecinde etkili teknoloji kullanımına kavramsal çerçeve olabilecek alanyazında birçok teknoloji entegrasyonu modeli yer almaktadır. Bu modellerden biri de, Teknopedagojik eğitim (TPİB-TPACK) modelidir. Teknopedagojik eğitim modeli, öğretmen yeterliklerine dayalı bir entegrasyon modelidir. Ancak, modele ilişkin alanyazında çeşitli araştırmalar olmasına karşın Teknopedagojik eğitim modelini temel alan öğretmen yeterliklerini belirleme çalışmasına rastlanmamıştır. Buna bağlı olarak bu araştırmanın amacı, Teknopedagojik eğitime dayalı öğretmen yeterliklerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemi temel alınarak desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 7-8-9 Ekim 2009 tarihinde “3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu” kapsamında gerçekleştirilen Teknopedagojik Eğitim Göstergeleri Çalıştayı’na katılan 24 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak video kayıtlarından, ses kayıtlarından, araştırmacı günlüklerinden ve çalıştay dokümanlarından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve tümevarımsal analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda alan uzmanlarının görüşleri temel alınarak altı yeterlik alanı çerçevesinde 20 yeterliğe ve bu yeterlikleri tanımlayan 120 performans göstergesine ulaşılmıştır. Elde edilen göstergeler alanyazına dayalı olarak tartışılmıştır.

Key words: teknopedagojik eğitim, TPİB, teknoloji entegrasyonu, öğretmen yeterlikleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Articles by H. Ferhan ODABAŞI
Articles by Kerem KILIÇER
Articles by Ahmet N. ÇOKLAR
Articles by Gürkay BİRİNCİ
Articles by A. Aşkım KURT
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Işıl KABAKCI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILICER , Ahmet N. COKLAR , Gurkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT. Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması. EEO. 2014; 13(4): 1185-1202.


Web Style

Işıl KABAKCI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILICER , Ahmet N. COKLAR , Gurkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT. Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması. https://ilkogretim-online.org/?mno=123229 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Işıl KABAKCI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILICER , Ahmet N. COKLAR , Gurkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT. Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması. EEO. 2014; 13(4): 1185-1202.Vancouver/ICMJE Style

Işıl KABAKCI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILICER , Ahmet N. COKLAR , Gurkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT. Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması. EEO. (2014), [cited April 05, 2022]; 13(4): 1185-1202.Harvard Style

Işıl KABAKCI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILICER , Ahmet N. COKLAR , Gurkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT (2014) Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması. EEO, 13 (4), 1185-1202.Turabian Style

Işıl KABAKCI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILICER , Ahmet N. COKLAR , Gurkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT. 2014. Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması. Elementary Education Online, 13 (4), 1185-1202.Chicago Style

Işıl KABAKCI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILICER , Ahmet N. COKLAR , Gurkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT. "Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması." Elementary Education Online 13 (2014), 1185-1202.MLA (The Modern Language Association) Style

Işıl KABAKCI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILICER , Ahmet N. COKLAR , Gurkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT. "Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması." Elementary Education Online 13.4 (2014), 1185-1202. Print.APA (American Psychological Association) Style

Işıl KABAKCI YURDAKUL , H. Ferhan ODABAŞI , Kerem KILICER , Ahmet N. COKLAR , Gurkay BİRİNCİ , A. Aşkım KURT (2014) Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması. Elementary Education Online, 13 (4), 1185-1202.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS