Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2014; 13(4): 1278-1295


Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği

Salih BİRİŞÇİ, Selcen ÇALIK UZUN.

Abstract
Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımı içinde yer alan olgubilim deseninin kullanıldığı çalışmada, Artvin il merkezine bağlı liselerde görev yapan 14 matematik öğretmeni ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde, söz konusu teknolojinin öğretmen ve öğrenciler açısından eğitim-öğretim sürecine etkileri, derslerinde etkileşimli tahta teknolojisinden ne şekilde yararlandıkları ve bu teknolojiyi kullanırken karşılaştıkları sorunların neler olduğuyla ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiş ve elde edilen veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi neticesinde, öğretmenlerinin matematik derslerinde etkileşimli tahtadan daha çok görselleştirme ve soyut kavramları somutlaştırma amacıyla yararlanmalarının yanı sıra bu teknolojiyi, daha hızlı ve fazla sayıda soru çözmek için yansıtıcı bir araç olarak kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bir takım olumsuz düşünce içerisinde oldukları belirlenen öğretmenler, bunları alt yapı yetersizliğine bağlı bir takım teknik sorunlar ile kullanabilme becerisinden kaynaklanan problemler olarak belirtmişlerdir.

Key words: Etkileşimli tahta, matematik, öğretmen görüşleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Salih BİRİŞÇİ
Articles by Selcen ÇALIK UZUN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Salih BİRİŞCİ , Selcen CALIK UZUN. Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği. EEO. 2014; 13(4): 1278-1295.


Web Style

Salih BİRİŞCİ , Selcen CALIK UZUN. Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği. https://ilkogretim-online.org/?mno=123242 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Salih BİRİŞCİ , Selcen CALIK UZUN. Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği. EEO. 2014; 13(4): 1278-1295.Vancouver/ICMJE Style

Salih BİRİŞCİ , Selcen CALIK UZUN. Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği. EEO. (2014), [cited April 05, 2022]; 13(4): 1278-1295.Harvard Style

Salih BİRİŞCİ , Selcen CALIK UZUN (2014) Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği. EEO, 13 (4), 1278-1295.Turabian Style

Salih BİRİŞCİ , Selcen CALIK UZUN. 2014. Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği. Elementary Education Online, 13 (4), 1278-1295.Chicago Style

Salih BİRİŞCİ , Selcen CALIK UZUN. "Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği." Elementary Education Online 13 (2014), 1278-1295.MLA (The Modern Language Association) Style

Salih BİRİŞCİ , Selcen CALIK UZUN. "Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği." Elementary Education Online 13.4 (2014), 1278-1295. Print.APA (American Psychological Association) Style

Salih BİRİŞCİ , Selcen CALIK UZUN (2014) Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği. Elementary Education Online, 13 (4), 1278-1295.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS