Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2014; 13(4): 1373-1386


Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi

Tuba DEMİRCİOĞLU, Sedat UÇAR.

Abstract
Bu çalışmanın amacı; Adana ilinde bulunan Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının Mersin-Akkuyu bölgesine yapılması planlanan nükleer santral ile ilgili olarak ürettikleri yazılı argümanların “akıl yürütme tarzı” (reasoning mode) , Toulmin argüman modeli ve argümantasyon seviyeleri açısından incelenerek betimlenmesidir. Araştırmada tek gruplu ön test, son test deseni uygulanmış ve öğretmen adaylarının Akkuyu Nükleer Santrali hakkında ürettiği yazılı argümanlar incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğretmen adaylarının sosyo-bilimsel konularla ilgili bilgileri arttığında, çoklu akıl yürütme tarzlarının arttığını, en çok ekolojik odaklı, en az sosyal odaklı argüman ürettiklerini, argümantasyon seviyesi arttıkça çoklu akıl yürütme tarzlarının da artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Üretilen bu argüman bileşenlerinin sayısını ve niteliğini arttırmak için, sosyo bilimsel konularda öğrencilerin bilimsel makaleler okumaları, argümantasyona katılmaları teşvik edilmelidir. Nükleer enerji ile ilgili olarak öğrencilerin sahip oldukları akıl yürütme tarzlarından sosyal boyut farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda, öğrencilerin fen derslerinde öğrendikleri konular hakkında sosyo-bilimsel tartışmalar gerçekleştirmeleri teşvik edilmelidir.

Key words: Argümantasyon, sosyo-bilimsel konular, Akkuyu, nükleer Santral, fen Eğitimi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tuba DEMİRCİOĞLU
Articles by Sedat UÇAR
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UCAR. Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi. EEO. 2014; 13(4): 1373-1386.


Web Style

Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UCAR. Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=123256 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UCAR. Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi. EEO. 2014; 13(4): 1373-1386.Vancouver/ICMJE Style

Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UCAR. Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi. EEO. (2014), [cited April 05, 2022]; 13(4): 1373-1386.Harvard Style

Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UCAR (2014) Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi. EEO, 13 (4), 1373-1386.Turabian Style

Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UCAR. 2014. Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi. Elementary Education Online, 13 (4), 1373-1386.Chicago Style

Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UCAR. "Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi." Elementary Education Online 13 (2014), 1373-1386.MLA (The Modern Language Association) Style

Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UCAR. "Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi." Elementary Education Online 13.4 (2014), 1373-1386. Print.APA (American Psychological Association) Style

Tuba DEMİRCİOĞLU , Sedat UCAR (2014) Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi. Elementary Education Online, 13 (4), 1373-1386.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS