Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2014; 13(4): 1473-1492


Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki

Senar ALKIN-ŞAHİN, Nihal TUNCA, Özgür ULUBEY.

Abstract
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada, eğitim inançlarının ve eleştirel düşünme eğilimlerinin “cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen program, kitap okuma durumu, anne ve baba eğitim durumu” değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 908 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Eğitim İnançları Ölçeği (EİÖ)” ve “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CEDEÖ)” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, t testi ve Anova kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır.

Key words: Eğitim inancı, eğitim felsefesi, eleştirel düşünme eğilimi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Senar ALKIN-ŞAHİN
Articles by Nihal TUNCA
Articles by Özgür ULUBEY
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Ozgur ULUBEY. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. EEO. 2014; 13(4): 1473-1492.


Web Style

Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Ozgur ULUBEY. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. https://ilkogretim-online.org/?mno=123266 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Ozgur ULUBEY. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. EEO. 2014; 13(4): 1473-1492.Vancouver/ICMJE Style

Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Ozgur ULUBEY. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. EEO. (2014), [cited April 05, 2022]; 13(4): 1473-1492.Harvard Style

Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Ozgur ULUBEY (2014) Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. EEO, 13 (4), 1473-1492.Turabian Style

Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Ozgur ULUBEY. 2014. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. Elementary Education Online, 13 (4), 1473-1492.Chicago Style

Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Ozgur ULUBEY. "Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki." Elementary Education Online 13 (2014), 1473-1492.MLA (The Modern Language Association) Style

Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Ozgur ULUBEY. "Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki." Elementary Education Online 13.4 (2014), 1473-1492. Print.APA (American Psychological Association) Style

Senar ALKIN-ŞAHİN , Nihal TUNCA , Ozgur ULUBEY (2014) Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. Elementary Education Online, 13 (4), 1473-1492.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS