ISSN 1305-3515
 

EEO. Year: 2018, Volume: 17, Issue: 3

  Opinions
 1. Tarihyazımında Rastlantısal Nedenler Tartışması: Karşıolgusal Düşünce Ve Tarihin Tarih Eğitimi Ve Öğretiminde Kullanılması
  Mehmet Elban , Okan Yetişensoy
  EEO. 2018; 17(3): 1-17
  » Abstract » PDF

 2. Research Article
 3. Reviewing the Implementation of Life Sciences Curriculum in Turkey Using Elicitation Techniques
  Pervin Oya Taneri , Cennet Engin Demir
  EEO. 2018; 17(3): 1-22
  » Abstract » PDF

 4. Book Review
 5. EKOLOJİK ZEKÂ Satın Aldıklarımızın Saklı Etkilerini Bilmek Her Şeyi Nasıl Değiştirebilir?
  Bilgi Başak ÖZGÜN
  EEO. 2018; 17(3): 1-4
  » Abstract » PDF

 6. Book Review
 7. KİTAP İNCELEMESİ: Doğru Bilinen Yanlışlardan, Yanlış Bilinen Doğrulara: FİZİKTE KAVRAM YANILGILARI
  Salih Değirmenci , Orhan Karamustafaoğlu
  EEO. 2018; 17(3): 5-18
  » Abstract » PDF

 8. Research Article
 9. Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay
  EEO. 2018; 17(3): 1150-1167
  » Abstract » PDF

 10. Research Article
 11. Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi
  Serhat Odluyurt , Hülya Ceren Tutuk , Tezcan Çavuşoğlu
  EEO. 2018; 17(3): 1168-1189
  » Abstract » PDF

 12. Research Article
 13. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Destan Türünün Öğretimi Açısından İncelenmesi
  Sevtap Yazar
  EEO. 2018; 17(3): 1190-1203
  » Abstract » PDF

 14. Research Article
 15. Bilingual Education Policy and Indonesian Students’ Learning Strategies
  Amirul Mukminin , Eddy Haryanto , Sutarno Sutarno , Siti Rahma Sari , Lenny Marzulina , Hadiyanto , Akhmad Habibi
  EEO. 2018; 17(3): 1204-1223
  » Abstract » PDF

 16. Research Article
 17. Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Servet Kardeş , Berrin Akman
  EEO. 2018; 17(3): 1224-1237
  » Abstract » PDF

 18. Research Article
 19. Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Murat Sinan Özkan , Selim Gündoğan , Jale Eldeleklioğlu
  EEO. 2018; 17(3): 1238-1251
  » Abstract » PDF

 20. Research Article
 21. Çoklu yetersizliğe sahip çocuğu olan annelerin yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi
  Müzeyyen Eldeniz Çetin , Mihriban Sönmez
  EEO. 2018; 17(3): 1252-1267
  » Abstract » PDF

 22. Research Article
 23. Investigation of Relations among Middle School (Junior High School) Students’ Gender, Learning Approaches, Perceptions of Learning Environment and Science Achievement
  Yezdan Boz , Sevda Yerdelen Damar , Hatice Belge Can
  EEO. 2018; 17(3): 1268-1282
  » Abstract » PDF

 24. Research Article
 25. Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya
  EEO. 2018; 17(3): 1283-1301
  » Abstract » PDF

 26. Research Article
 27. Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  İbrahim Uysal , Selin Sarıça
  EEO. 2018; 17(3): 1302-1316
  » Abstract » PDF

 28. Research Article
 29. Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri
  Zülfiye Zeybek , Aslıhan Üstün , Ahmet Birol
  EEO. 2018; 17(3): 1317-1335
  » Abstract » PDF

 30. Research Article
 31. Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma
  Hilal Büyükgöze , Leyla Yılmaz Fındık
  EEO. 2018; 17(3): 1336-1352
  » Abstract » PDF

 32. Research Article
 33. İlkokul 4. Sınıf Düzeyindeki Fen Eğitimi Araştırmalarının Tematik İçerik Analizi
  Hasan Bağ , Muammer Çalık
  EEO. 2018; 17(3): 1353-1377
  » Abstract » PDF

 34. Research Article
 35. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları
  Sevda GÖKTEPE YILDIZ , Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
  EEO. 2018; 17(3): 1378-1401
  » Abstract » PDF

 36. Research Article
 37. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi
  Hilal Güşta Şahin , Süleyman Doğu
  EEO. 2018; 17(3): 1402-1416
  » Abstract » PDF

 38. Research Article
 39. Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
  Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTÜRK
  EEO. 2018; 17(3): 1417-1443
  » Abstract » PDF

 40. Research Article
 41. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gelişim ve Öğrenmelerinin Desteklenmesinde Pedagojik Dokümantasyonun Katkısının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Mehmet Buldu , Figen Şahin , Arif Yılmaz
  EEO. 2018; 17(3): 1444-1462
  » Abstract » PDF

 42. Research Article
 43. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi
  Alican Gülle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay
  EEO. 2018; 17(3): 1463-1475
  » Abstract » PDF

 44. Review Article
 45. A Review of the Assessment Tools for the Student-Led Cognitive Outcomes/Contributions in the Sense of Inquiry-based Teaching
  Yılmaz SOYSAL
  EEO. 2018; 17(3): 1476-1495
  » Abstract » PDF

 46. Research Article
 47. Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi
  Merve KOCAGÜL SAĞLAM , Gül ÜNAL ÇOBAN
  EEO. 2018; 17(3): 1496-1510
  » Abstract » PDF

 48. Research Article
 49. Prevention of suicidal behaviour of сhildren on the basis of art-pedagogical activity
  Alyia M. Kudaibergenova , Gulmira A. Kassen , Anar B. Mukasheva , Bakyt A. Arynova
  EEO. 2018; 17(3): 1511-1523
  » Abstract » PDF

 50. Research Article
 51. Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar
  Kibar AKTIN
  EEO. 2018; 17(3): 1524-1547
  » Abstract » PDF

 52. Research Article
 53. A Systematic Review of Teachers’ Questioning in Turkey between 2000-208
  Başak Çalık , Meral Aksu
  EEO. 2018; 17(3): 1548-1565
  » Abstract » PDF

 54. Research Article
 55. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden
  EEO. 2018; 17(3): 1566-1582
  » Abstract » PDF

 56. Research Article
 57. Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri
  Demet Sever , Betül Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagöz Hamzaj
  EEO. 2018; 17(3): 1583-1603
  » Abstract » PDF

 58. Research Article
 59. 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi
  Serkan Demir , Elif Üstün
  EEO. 2018; 17(3): 1604-1618
  » Abstract » PDF

 60. Research Article
 61. Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları
  Kıvanç BOZKUŞ , Yüksel GÜNDÜZ
  EEO. 2018; 17(3): 1619-1630
  » Abstract » PDF

 62. Research Article
 63. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları
  Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zübeyde Zeynep Özen
  EEO. 2018; 17(3): 1631-1643
  » Abstract » PDF

 64. Research Article
 65. Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları
  İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu
  EEO. 2018; 17(3): 1644-1661
  » Abstract » PDF

 66. Research Article
 67. Are Tomorrow’s Teachers Ready to Save Lives in Cases of Emergency?
  Gülçin Gülmez Dağ
  EEO. 2018; 17(3): 1662-1671
  » Abstract » PDF

 68. Research Article
 69. Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi
  Esat AVCI , Özgül SU ÖZENİR
  EEO. 2018; 17(3): 1672-1690
  » Abstract » PDF

 70. Research Article
 71. Adaptation of Engagement Questionnaire to Turkish for Science Classes: Validity and Reliability Study
  Fatma Melike Uçar , Semra Sungur
  EEO. 2018; 17(3): 1691-1705
  » Abstract » PDF

 72. Research Article
 73. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri
  Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı
  EEO. 2018; 17(3): 1706-1718
  » Abstract » PDF

 74. Research Article
 75. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Zeynep Şimşir , Bülent Dilmaç
  EEO. 2018; 17(3): 1719-1737
  » Abstract » PDF

 76. Research Article
 77. Uyarlama Çalışmaları ile Kaynaştırma için Hazırlanmak
  Zeynep Temiz , Asiye Parlak Rakap
  EEO. 2018; 17(3): 1738-1750
  » Abstract » PDF

 78. Research Article
 79. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri
  Fatma ALTINSOY , Kübra KARAKAYA ÖZYER
  EEO. 2018; 17(3): 1751-1764
  » Abstract » PDF

 80. Research Article
 81. INTERNATIONAL AGRICULTURE TRADE LEGAL ISSUES
  Abdul Ghaffar Korai, Abdul Samad, Ahad Ghaffar, Javed Ahmed, Imtiaz Ahmed Memon
  EEO. 2018; 17(3): 1790-1797
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline. 2018.466431

 82. Research Article
 83. A proposed model for sustainable human development as an effective input to enrich the mechanisms of administrative empowerment for members of sports Unions
  Mohamed aly asddik Mohamed
  EEO. 2018; 17(3): 1765-1789
  » Abstract » PDF

 84. Research Article
 85. (Milestone Of Training: A Trend Set For An Effective Action)
  Dr. Rizwana Faseel Hussain
  EEO. 2018; 17(3): 1804-1817
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466434

 86. Review Article
 87. An Study Of The Effect Of Classroom Collaboration On The Attainments Of Students At The Secondary School Level
  Dr. Malik Amer Atta
  EEO. 2018; 17(3): 1818-1831
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466435

 88. Research Article
 89. Faculty Attitudes Toward The Teaching Excellence Award At Imam Abdulrahman Bin Faisal University: A Proposed Perspective
  Maha B. Bin Bakr
  EEO. 2018; 17(3): 1832-1854
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466436

 90. Research Article
 91. Kashmir Shawl: Industry, Trade And The State In A Historical Perspective (1600-1750 C.E.)
  Zahid Ahmad Dar , Umar Ahmad Khanday
  EEO. 2018; 17(3): 1855-1858
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466437

 92. Research Article
 93. A Study Of Selected Novels Of Rabindranath Tagore
  Dr.Kashyap Bishwas
  EEO. 2018; 17(3): 1859-1862
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466438

 94. Research Article
 95. The Unresolved Issues Of Women: A Study Of Socio-Economic And Political Status Of Boro Women Of Assam
  Topu Choudhury
  EEO. 2018; 17(3): 1863-1874
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466439

 96. Research Article
 97. Approximation Of Generalized Compound Rayleigh Distribution With Bayes For General Entropy
  Prof. Uma Srivastava, Parul Yadav, Satya Prakash Singh
  EEO. 2018; 17(3): 1885-1892
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466441