Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2014; 13(4): 1296-1310


Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme

Mehmet Hayri SARI.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimine yönelik kaygılarını belirlemeye ilişkin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunda, mesleki kıdemi 1-10 yıl, 10-20 yıl, 20 ve üstü yıl olacak şekilde Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde görev yapan toplam 348 sınıf öğretmeni yer almıştır. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi ile 3 faktörlü bir yapı ve toplam 23 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin geneline ilişkin iç tutarlılık katsayısının .89 olduğu görülmüştür. Ölçeğin toplam puanları ile alt faktörler arasında korelasyon katsayısı sonucu orta ve yüksek düzeyde pozitif bir ilişki çıkmıştır (r= .93, .57 ve .76). Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin iyilik uyum indeksleri, X²/sd (389.72 / 224) = 1.74, RMSEA= 0.057, RMR= 0.062, GFI= 0.87, CFI= 0.95, NFI= 0.89, NNFI= 0.94 ve AGFI= 0.84’dir. Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde ölçeğin geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir.

Key words: geçerlilik, güvenilirlik, matematik öğretim kaygısı, ölçek, sınıf öğretmeni


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Hayri SARI
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet Hayri SARI. Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme. EEO. 2014; 13(4): 1296-1310.


Web Style

Mehmet Hayri SARI. Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme. https://ilkogretim-online.org/?mno=123244 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet Hayri SARI. Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme. EEO. 2014; 13(4): 1296-1310.Vancouver/ICMJE Style

Mehmet Hayri SARI. Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme. EEO. (2014), [cited April 05, 2022]; 13(4): 1296-1310.Harvard Style

Mehmet Hayri SARI (2014) Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme. EEO, 13 (4), 1296-1310.Turabian Style

Mehmet Hayri SARI. 2014. Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme. Elementary Education Online, 13 (4), 1296-1310.Chicago Style

Mehmet Hayri SARI. "Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme." Elementary Education Online 13 (2014), 1296-1310.MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet Hayri SARI. "Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme." Elementary Education Online 13.4 (2014), 1296-1310. Print.APA (American Psychological Association) Style

Mehmet Hayri SARI (2014) Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme. Elementary Education Online, 13 (4), 1296-1310.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS