ISSN 1305-3515
 

Research Article 
EEO. 2014; 13(4): 1531-1541


Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler

Fatih ÖZDİNÇ, Arif ALTUN.

Abstract
Bu çalışmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının programlama sürecini izleyerek, bu süreçteki sorunları ve bu sorunların nedenlerini belirlemektir. Bu çalışmada bilişsel görev analizi ile öğretmen adaylarının programlama süreçleri incelenmiştir. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü’nde 2011-2012 Güz Dönemi’nde İnternet Tabanlı Programlama dersine devam eden 6 bilişim teknolojileri öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılar önceki programlama bilgi ve deneyimlerine göre ileri, orta ve düşük olmak üzere üçe ayrılmıştır. Katılımcılara program yazma ve program okuma görevleri verilmiştir. Program okuma görevi ile eş-zamanlı düşünme ve program yazma görevinden sonra geriye dönük sesli düşünme ile görüşme yapılmıştır. Veriler NVivo 8 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Program yazma görevinde ileri düzeydeki katılımcılar daha başarılı olurken, program okuma görevinde orta düzeydeki katılımcıların daha başarılı olduğu görülmektedir. Bu durum, program yazma ve okuma görevlerinin birbirinden farklı beceriler gerektirdiğini ve farklı bilişsel süreçler içerdiğini göstermektedir.

Key words: Programlama, bilişim teknolojileri öğretmen adayları, bilişsel süreçler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatih ÖZDİNÇ
Articles by Arif ALTUN
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatih OZDİNC , Arif ALTUN. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler. EEO. 2014; 13(4): 1531-1541.


Web Style

Fatih OZDİNC , Arif ALTUN. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler. https://ilkogretim-online.org/?mno=123278 [Access: September 07, 2023].


AMA (American Medical Association) Style

Fatih OZDİNC , Arif ALTUN. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler. EEO. 2014; 13(4): 1531-1541.Vancouver/ICMJE Style

Fatih OZDİNC , Arif ALTUN. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler. EEO. (2014), [cited September 07, 2023]; 13(4): 1531-1541.Harvard Style

Fatih OZDİNC , Arif ALTUN (2014) Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler. EEO, 13 (4), 1531-1541.Turabian Style

Fatih OZDİNC , Arif ALTUN. 2014. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler. Elementary Education Online, 13 (4), 1531-1541.Chicago Style

Fatih OZDİNC , Arif ALTUN. "Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler." Elementary Education Online 13 (2014), 1531-1541.MLA (The Modern Language Association) Style

Fatih OZDİNC , Arif ALTUN. "Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler." Elementary Education Online 13.4 (2014), 1531-1541. Print.APA (American Psychological Association) Style

Fatih OZDİNC , Arif ALTUN (2014) Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler. Elementary Education Online, 13 (4), 1531-1541.