Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2014; 13(4): 1542-1553


Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı

Sinan OLKUN, Emel YILDIZ, Mehmet Hayri SARI, Aslıgül UÇAR, Nazlı AYBALA TURAN.

Abstract
Bu çalışmada, temel aritmetik işlemlerde akıcılık ile matematiksel akıl yürütmeye dayalı sözel problemleri çözme performansı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışma 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara, Eskişehir, Nevşehir ve Siirt illerinde 5. ve 6. sınıfta öğrenim gören 428 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Veri toplama sürecinde Hesaplama Performansı Testi (TTR), Sözel Problem Testi ve Çarpım Tablosu Testi kısa süreli (2 dakika) ve uzun süreli (20 dakika) olarak uygulanmış ve toplanan veriler istatistikî tekniklerle analiz edilmiştir. Hesaplama performans testinin öğrencilerin sözel problem çözme becerisini yordama gücü R= .692, R²= .478 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin aritmetik işlem becerilerinin, matematiksel akıl yürütmeye dayalı problemleri çözme becerisini yordadığı, öğrencilere yeterli zaman verildiğinde çarpım tablosu testindeki başarılarının arttığı, sınıf düzeyi ve cinsiyete göre TTR testinden alınan puanlar ile sözel problemlerden alınan puanlar açısından anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın ile tartışılmış ve önerilere yer verilmiştir.

Key words: işlemsel akıcılık, aritmetik işlem becerisi, sözel problemler, matematiksel akıl yürütme, çarpım tablosu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sinan OLKUN
Articles by Emel YILDIZ
Articles by Mehmet Hayri SARI
Articles by Aslıgül UÇAR
Articles by Nazlı AYBALA TURAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgul UCAR , Nazlı AYBALA TURAN. Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı. EEO. 2014; 13(4): 1542-1553.


Web Style

Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgul UCAR , Nazlı AYBALA TURAN. Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı. https://ilkogretim-online.org/?mno=123279 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgul UCAR , Nazlı AYBALA TURAN. Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı. EEO. 2014; 13(4): 1542-1553.Vancouver/ICMJE Style

Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgul UCAR , Nazlı AYBALA TURAN. Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı. EEO. (2014), [cited April 05, 2022]; 13(4): 1542-1553.Harvard Style

Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgul UCAR , Nazlı AYBALA TURAN (2014) Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı. EEO, 13 (4), 1542-1553.Turabian Style

Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgul UCAR , Nazlı AYBALA TURAN. 2014. Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı. Elementary Education Online, 13 (4), 1542-1553.Chicago Style

Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgul UCAR , Nazlı AYBALA TURAN. "Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı." Elementary Education Online 13 (2014), 1542-1553.MLA (The Modern Language Association) Style

Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgul UCAR , Nazlı AYBALA TURAN. "Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı." Elementary Education Online 13.4 (2014), 1542-1553. Print.APA (American Psychological Association) Style

Sinan OLKUN , Emel YILDIZ , Mehmet Hayri SARI , Aslıgul UCAR , Nazlı AYBALA TURAN (2014) Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı. Elementary Education Online, 13 (4), 1542-1553.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS