Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


EEO. Year: 2014, Volume: 13, Issue: 3

  Research Article

 1. Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim Programlarındaki Yönelimler
  Mehmet GÜLTEKİN
  EEO. 2014; 13(3): 726-745
  » Abstract » PDF

 2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutumları
  Bülent AKBABA , Bahadır KILCAN
  EEO. 2014; 13(3): 746-758
  » Abstract » PDF

 3. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Programının Uygulanmasında Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri
  Seher BAYAT
  EEO. 2014; 13(3): 759-775
  » Abstract » PDF

 4. Okullardaki Örtük Programın Görünen Kısmı
  Rahime ÇOBANOĞLU , Cennet ENGİN DEMİR
  EEO. 2014; 13(3): 776-786
  » Abstract » PDF

 5. Öğretmenlerin İş Yaşamında Algıladıkları Yalnızlık İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Ebru OĞUZ , Melek KALKAN
  EEO. 2014; 13(3): 787-795
  » Abstract » PDF

 6. Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Yaklaşım: Klinik Uygulama
  İbrahim Yaşar KAZU , Emin Tamer YENEN
  EEO. 2014; 13(3): 796-805
  » Abstract » PDF

 7. İlköğretimde Webfolyo Uygulaması: Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri
  Sayım AKTAY , Mehmet GÜLTEKİN
  EEO. 2014; 13(3): 806-819
  » Abstract » PDF

 8. Atatürk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Cengiz DÖNMEZ , Ercenk HAMARAT
  EEO. 2014; 13(3): 820-826
  » Abstract » PDF

 9. Ortaokul Öğrencilerinin Madde Konusuna Yönelik Fikirleri: Çizim Yöntemi
  Ümmühan ORMANCI
  EEO. 2014; 13(3): 827-846
  » Abstract » PDF

 10. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Becerilerine Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
  Murat TUNCER , Feyzi KAYSİ
  EEO. 2014; 13(3): 847-864
  » Abstract » PDF

 11. Eğitim günümüzde çağdaş müzelerin öncelikli işlevidir. Bu nedenle müze, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren halkın eğitimini gerçekleştirme misyonuyla “çocuk dostu” ve “aile dostu” sıfatlarıyla anılan, toplum hizmetine ve sürdürülebilirliğe önem veren
  Ceren Karadeniz , Ayşe Okvuran
  EEO. 2014; 13(3): 865-879
  » Abstract » PDF

 12. Okul Yöneticilerinin İnsan Haklarına İlişkin Görüşleri
  Münir Şahin , Mehmet Üstüner
  EEO. 2014; 13(3): 880-898
  » Abstract » PDF

 13. Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Okul Deneyimi Dersi Kapsamındaki Etkinlikleri Gerçekleştirme Durumları (İnönü ve Erciyes Üniversitesi Örneği)
  Oğuz GÜRBÜZTÜRK , Gülnur Candan GÜRLEYÜK , Hatice ÖZGAN
  EEO. 2014; 13(3): 899-915
  » Abstract » PDF

 14. Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeyinin Eleştirel Düşünme Eğilimi, Genel Öz Yeterlik ve Akademik Başarı Açısından Yordanması
  Kasım KARATAŞ , Makbule BAŞBAY
  EEO. 2014; 13(3): 916-933
  » Abstract » PDF

 15. Seviye Belirleme Sınavı’nın Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi
  Hülya KELECİOĞLU , Burçin KARABAY , Ersoy KARABAY
  EEO. 2014; 13(3): 934-953
  » Abstract » PDF

 16. İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Programı’nın (2010) Değerlendirilmesi
  Çetin TORAMAN , F. Dilek GÖZÜTOK
  EEO. 2014; 13(3): 954-979
  » Abstract » PDF

 17. Dijital Video Kullanımının Prosedürel Öğrenme Sürecinde Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile Değerlendirilmesi
  Eylem KILIÇ , Berkan ÇELİK
  EEO. 2014; 13(3): 980-991
  » Abstract » PDF

 18. Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının Psikolojik İyi Olma ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Semra Sinem Yeşiltepe , Metehan Çelik
  EEO. 2014; 13(3): 992-1013
  » Abstract » PDF

 19. İki Argümantasyon Testinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Ebru Kaya , Pinar Seda Cetin , Sibel Erduran
  EEO. 2014; 13(3): 1014-1032
  » Abstract » PDF

 20. Sosyal Etkileşime İlişkin Okutman Algıları ve Yabancı Dil Sınıflarında Uygulamaya Yansımaları
  Tuğba CİHAN , Ali YILDIRIM
  EEO. 2014; 13(3): 1033-1048
  » Abstract » PDF

 21. Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğrenme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
  Funda ÇIRAY , Bahadır ERİŞTİ
  EEO. 2014; 13(3): 1049-1064
  » Abstract » PDF

 22. PISA Sonuçları Bağlamında Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi
  Ayhan AYDIN , Yılmaz SARIER , Şengül UYSAL
  EEO. 2014; 13(3): 1065-1074
  » Abstract » PDF

 23. 5E Öğrenme Modeli’ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Betimlenmesi
  Cemal BIYIKLI , Esed YAĞCI
  EEO. 2014; 13(3): 1075-1097
  » Abstract » PDF

 24. İdareci, Öğretmen ve Öğrencilerin Bakış Açısından Bilim Sanat Merkezlerinde Uygulanan Fen Eğitimi Programları
  Bestami Buğra Ülger, Sedat Uçar, İskender Özgür
  EEO. 2014; 13(3): 1098-1121
  » Abstract » PDF

 25. Translation and validation of the reformed teaching observation protocol into Turkish
  Tuğba TEMİZ , Mustafa Sami TOPÇU
  EEO. 2014; 13(3): 1122-1134
  » Abstract » PDF


AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS